Archive for the ‘İNSAN SAĞLAMLIĞI VƏ TƏBİƏT’ Category

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin (İSİM) “Gənclər arasında tütündən istifadənin qlobal tədqiqat”ı (GYTS) üzrə beynəlxalq seminarında iştirak edirlər

01-04 avqust 2017-ci il tarixlərdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa Regional Bürosunun dəstəyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Atlanta şəhərində “Gənclər arasında tütündən istifadənin qlobal tədqiqat”ı (GYTS) üzrə təhlil seminarı keçirilir.

Read more »

28 iyul – Ümumdünya Hepatitlə Mübarizə Günü ilə əlaqədar bir sıra səhiyyə müəssisələrində tədbirlər keçirilib.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin (İSİM) əməkdaşları 27-28 iyul 2017-ci ildə “28 İyul – Ümumdünya Hepatit Günü”nə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdilər. Bu haqda GreenPen.az-a Səhiyyə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətində məlumat veriblər.

Read more »

WWF, KfW, IDEA və Azərbaycan Hökuməti təbiətə kapital investisiyalarının əsaslandırılması istiqamətində birgə çalışacaqdır  

Bügün Dünya Vəhşi Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF), KfW İnkişaf Bankı, IDEA İctimai Birliyivə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Asiya İnkişaf Bankının (AİB) illik toplantısı Heydər Əliyev Konqres Mərkəzində keçirilir. Bu haqqda GreenPen.az- WWF Azərbaycan-da məlumat verdilər.

Read more »

Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirliyi ictimaiyyətin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi işini prioritet istiqamətlərdən biri sayır

Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirliyindən GreenPen.az saytına bildirdilər ki, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsindəki nazirliyinin çoxsahəli fəaliyyətində ictimaiyyətin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi işi prioritet istiqamətlərdən biri kimi qəbul edilir. Məlumata əsasən, nazirlik tərəfindən 2013-cü il ərzində əhalinin ekoloji maariflənməsinə xidmət edən müxtəlif mövzularda 1200-dən artıq kütləvi tədbir həyata keçirilmişdir.

Read more »

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2013-cü il ərzində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində gördüyü işlər barədə məlumat

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 39-cu maddəsinə əsasən hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq, ətraf mühitin əsl vəziyyəti haqqında məlumat toplamaq və ekoloji hüquqpozma ilə əlaqədar onun sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini almaq hüququ vardır. Heç kəs ətraf mühitə, təbii ehtiyatlara qanunla müəyyən edilmiş hədlərdən artıq təhlükə törədə və ya zərər vura bilməz. Dövlət ekoloji tarazlığın saxlanılmasına, yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların qanunla müəyyən edilmiş növlərinin qorunmasına təminat verir. Konstitusiyanın 78-ci maddəsinə görə ətraf mühitin qorunması hər bir şəxsin borcudur.Ölkədə ekologiyaya və ətraf mühitin mühafizəsinə dair bir sıra qanunlar və bundan irəli gələrək qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktları mövcuddur.

Read more »

Monitorinq Kür çayının qonşu ölkələr tərəfindən çirkləndirildiyini növbəti dəfə təsdiq etdi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamenti Kür və Araz transsərhəd çaylarının, həmçinin onların transsərhəd qollarının çirklənmə vəziyyətini öyrənmək məqsədilə mart ayının I ongünlüyü üçün növbəti monitorinqləri həyata keçirib.  Mart ayının I ongünlüyündə Kür çayında suyun sərfində fevral ayının III ongünlüyü ilə müqayisədə dəyişiklik qeydə alınmayıb, suyun sərfi 168 m3/san təşkil edib. Bu haqda məlumat GreenPen.az saytına Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Mətbuatla iş sektorundan verildi.

Read more »

E.Sərdarov. Bəbirlə fəlsəfəyə doğru

Əgər sağlam olsa o hava əlbət,

Dəydiyi o şeyə verməz xəsarət.

Yox, əgər olarsa havada zəhər,

Dəydiyi o şeyi yəqin məhv edər.

 

(Nizami Gəncəvi)

Dahi Nizaminin sözlərindən də aydın olur ki sağlam iqlim sağlam təbıət, sağlam insan deməkdir. Havanın, iqlimin insana davamlı və faydalı xidmət etməsi üçün insanlar atmosferi çirklənmədən qorumalıdırlar, ekoloji sistemin harmonik və davamlı inkişafına təkan verməlidirlər.  Texniki elmlər doktoru, professor Fəqan Əliyevin fikrincə, atmosferin zəhərli qazlarla çirklənməsinin güclənməsi parnik effektinin yaranmasına, Yer kürəsində antropogen mənşəli qlobal iqlim dəyişmələrinə səbəb olur.

Read more »