ADMİU-da “Azərbaycan sənətşünaslığı Şərq-Qərb dialoqu kontekstində” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçiriləcək