ADMİU-DA “Mədəniyyət: Problemlər və Perspektivlər” adlı elmi konfrans keçirilir

19 aprel 2024-cü il tarixində Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetində 2024-cü ilin “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” elan edilməsinə həsr olunmuş
“Mədəniyyət: Problemlər və Perspektivlər” Doktorant və gənc tədqiqatçıların XVI
adlı Respublika elmi konfrans keçirilir.

Konfransa aşağıdakı bölmələr və istiqamətlər üzrə məqalələr qəbul edilir:
Bölmələr:

 1. Sənətşünaslıq
 2. Musiqi sənəti
 3. Kino, televiziya və digər ekran sənətləri
 4. Teatr sənəti
 5. Təsviri sənət
 6. Sosial elmlər
  İstiqamətlər:
 7. Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması
 8. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi
 9. Sosial iş
 10. Gənclərlə iş
 11. Sosiologiya
 12. Turizm.
 13. Kinoşünaslıq
 14. Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi
 15. Dekorativ tətbiqi sənət
 16. Musiqişünaslıq
 17. Teatrşünaslıq
 18. Rejissorluq
  Konfransın proqramına daxil ediləcək məruzələr 15 mart 2024-cü il tarixindən gec
  olmayaraq Azərbaycan və rus dillərində aşağıda göstərilən e-mail ünvanına
  göndərilməlidir: conference@admiu.edu.az
  Sizi konfransın iştirakçıları arasında görməyə ümid edirik!
  Konfrans materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər:
  Məruzə mətninin tərtibi qaydaları:
  Məruzə mətni 5-6 səhifədən az olmamaq şərtilə A4 formatda, Times New
  Roman şrifti ilə, 14 ölçüdə, sətirlər arası məsafə 1,5 intervalla, sol boş sahə – 30
  mm, sağ – 10 mm, yuxarı və aşağı 20 mm (yuxarı və sonuncu sətrə qədər) olmaqla
  yazılmalıdır.
  Məqalənin strukturu:
 19. Məruzənin UOT indeksi
 20. Müəllifin adı, atasının adı, soyadı (qalın şriftlə), vəzifəsi, elmi adı və elmi
  dərəcəsi, fəxri adı (və ya doktorant və ya dissertant olduğu təşkilatın adı, təhsilin
  forması);
 21. Elektron poçt ünvanı, əlaqə nömrəsi
 22. Məruzənin adı (qalın şriftlə)
 23. Xülasə (150-250 işarə)
 24. Açar sözlər (3-5 söz birləşməsindən çox olmamaq şərtilə)
 25. Məruzənin mətni
 26. İstinad olunmuş ədəbiyyat siyahısı
 27. Digər iki dildə (rus və ingilis) məqalənin adı, müəllifin adı və soyadı
  göstərilməklə qısa xülasə və açar sözlər
 • Lazım gəldikdə jurnalın redaksiyası məqalənin nəşri üçün əlavə sənədlər
  tələb edə bilər.
  Konfransın keçirilmə tarixi: 19 aprel 2024-cü il.
  Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, türk, rus və ingilis.
  Qeyd: Konfrans materialları toplu şəklində dərc olunub hər bir iştirakçıya təqdim
  ediləcək. Məqalənin bir səhifəsi — 7 AZN təşkil edir.
  Ünvan: AZ 1065, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 39.
  Əlaqə nömrəsi: (012) 5990054 (130)