Archive for the ‘ФОТОГАЛЕРЕЯ GREENPEN.AZ’ Category

Multikulturalizm ili. «Biz hamımız insanıq və hamımız eyniyik» Layihəsi. Год мультикультурализма. Проект :»Мы все люди и все мы одинаковы». Year of multiculturalism. Project: «We are humans and we are the same»

Uşaq rəsm müsabiqəsi:»Sülh naminə birləşək». Детский конкурс рисунка:»Объединимся во имя мира». Сhildren drawing competition:»Unite in the name of peace»

Uşaqların tədbiqi incəsənəti. Детское прикладное искусство. Сhildren’s arts and crafts .

TV və radio texnologiyaları üzrə təlim. Тренинг по теле и радио технологиям. Training on TV &Radio technology.

Multikuturalizm üzrə təhsil layhəsi. Образовательный проект по мультикультурализму. Education project on multiculturalism.

WWF — Azərbaycan-ın meşə ekosistemlərinə aid media turu. Azərbaijan.Ağsu. Медиа тур WWF — Азербайджан по экосистемам лесов. Aзербайджан. Агсу.Media tour WWF — Azerbaijan on forest`s ecosystems. Azerbaijan. Agsu

«Yaşıl qələm» — Azərbaycan.»Зeленое перо» — Азербайджан.»Green Pen»- Azerbaijan. Məktəb Ekoloji turizmi. Школьный Экотуризм. School Ecotourizm