Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun (AƏF) “İnsan Haqlarının İnkişafı, Demokratikləşmə və Yaxşı İdarəetmə Proqramı” çərçivəsində yeni qrant roundunu elan edir. Yekun tarix — 13.03.2014