«Rəvayətlərdən etik tərbiyəyə» layihəsi (Проект «От притч к этическому воспитанию»)