“Rəvayətlərdən etik tərbiyəyə” layihəsi üzrə Onlayn elmi-pedaqoji konfrans keçirildi