9 məktəblimiz erməni terrorunun qurbanı oldular…50 məktəb dağıdılıb…