Region müəllimlərinin elmi-texniki bilikləri artırılır