TV və radio texnologiyaları üzrə təlim. Тренинг по теле и радио технологиям. Training on TV &Radio technology.