Multikulturalizm ili. «Biz hamımız insanıq və hamımız eyniyik» Layihəsi. Год мультикультурализма. Проект :»Мы все люди и все мы одинаковы». Year of multiculturalism. Project: «We are humans and we are the same»