AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Direktoru , fəlsəfə elmlər doktoru, professor İlham Məmmədzadənin əsas elmi nailiyyətləri və məqalələri

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun direktoru , fəlsəfə elmlər doktoru, professor İlham Məmmədzadənin 10 kitabı, 100-dən çox məqaləsi, xaricdə 30-dan çox elmi əsərləri dərc edilib.

Professor İlham Məmmədzadənin əsas elmi nailiyyətləri:  M.Makiavellinin etikası haqqında İ.Məmmədzadənin əsərlərinin biblioqrafiya və annotasiyası M.Makiavellinin rus-italian ensiklopediyasına daxil edilmişdir. M.Rudmino, 2001; İ.Məmmədzadənin əsərlərinin bioqrafiya, biblioqrafiya və annotasiyası «XIX-XX yüzilliyin rus filosofları» ensiklopediyası M.»Академический проект», 2002, əsas elmi əsərləri:  «Siyasət və əxlaq», Bakı, 1988; Vətəndaş cəmiyyəti və milli ideologiya, Azərbaycanda siyasi proseslərin fəlsəfəsi, Bakı, 1995.»Mənəviyyatın interqretasiyasının təcrübəsi», 2006; «Qloballaşma və müasirlik şəraitində fəlsəfənin aktuallığı haqqında», 2009

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *