Sosial təhsil tələbə kreditinə müraciətlər başlanılır