Pedaqoji kadrların işə qəbulu üzrə IV müsabiqə keçiriləcək