Gənclər sosial məsələlərin həllində incəsənət vasitələrindən istifadə edirlər