2

EkoMedia turlar və məktəb təlimləri. Экомедиа туры и школьные тренинги. Ecomedia tours and schools trainings

5

Ecojurnalistika üzrə regional seminar. Azərbaycan.Zaqatala. Региональный семинар по экожурналистике. Азербайджан.Закатала. Regional seminar on ecojournalism.Azerbaijan.Zagatala

3

WWF – Azərbaycan-ın meşə ekosistemlərinə aid media turu. Azərbaijan.Ağsu. Медиа тур WWF – Азербайджан по экосистемам лесов. Aзербайджан. Агсу.Media tour WWF – Azerbaijan on forest`s ecosystems. Azerbaijan. Agsu

DSC_0123

Təlimlər. Fərdi iş. Tренинги. Индивидуальная работа. Trainings. İndividual work

4

İdarəetmə üzrə Təlim kursları. Обучающие курсы по Управлению. Training cources on management

 

Новая книга – “Постмодерн  мультикультурализм: междисциплинарный дискурс” заместителя директора Института философии и права Национальной Ака­де­мии Наук Азербайджана, доктора по философии, доцента Роиды Рзаевой издана в канун “Дня чтения”, проводимого в стране

ROIDA RZAYEVA

“Постмодерн и мультикультурализм: междисциплинарный дискурс”, так называется очередная опубликованная  монография, автором которой является за­меститель директора Института философии и права Национальной Ака­де­мии Наук Азербайджана, доктор философии по философии, доцент Роида Рзаева. Монография посвящена междисциплинарному осмыслению феномена постмодерна, его дериватов и мультикультурализма.

Read more »

Training Course on “Time Management’ in Uzbekistan.17-18 February 2015.Tashkent Uzbekistan

1142-imgx298 (1)

In accordance with its 2015 Annual Work Plan, SESRIC will organise the training course on ‘Time Management’ at the State Committee of on Statistics (Goskomstat) in Tashkent, Republic of Uzbekistan on 16-18 February 2015 within the framework of the Statistical Capacity Building (StatCaB) Programme. The course will be conducted by Mr. Sanan Hasanov, Expert at Business Management Group International (BMGI) with participation of relevant officials of Goskomstat.

Read more »

ОТКРЫТЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС. ЭФФЕКТИВНЫЙ КОУЧИНГ (19:00-21:30) – 13 МАРТА.Москва

koучинг

Эффективный коучинг и технологии коучинга. Москва. Представительство Международного Эриксоновского Университета коучинга.

На Мастер-классе можно будет из первых рук узнать:

  • что такое эффективный коучинг, профессиональный коучинг, отличие Эриксоновских технологий коучинга от других направлений
  • актуальность коучинга в работе современных компаний
  • применение эффективного коучинга в работе руководителей, тренеров, HR специалистов, психологов, консультантов
  • профессиональный коучинг, особенности обучения, сертификация по международным стандартам
  • посмотреть на то, как работают профессиональные коучи, технологии коучинга
  • купить книги, пообщаться с выпускниками и учащимися в программе обучения коучингу

Мастер-класс начинается в 19:00 и завершается в 21:30.

 

Семинар магистра игры «Что? Где? Когда?» Максима Поташева по технике принятия решений. Москва. 13 февраля.

dengi-v-dolg-srochno-300x194

Семинар магистра игры “Что? Где? Когда? Максима Поташева по технике принятия решений проводится в Москве.

Желающий может принять участие в семинаре в Москве, а также онлайн-трансляциях в регионах.   Техника принятия решений В Школе бизнеса СИНЕРГИЯ.

  • Цель тренинга – Освоить пошаговый алгоритм принятия решения: Отработать механизм принятия управленческих решений;Рассмотреть различные подходы в принятии решений;             -Отработать методику принятия решений в рабочей группе

Read more »

Integrated Urban Transport Planning.Dates: April 02, 2014 – May 20, 2014 Application Ends On : March 26, 2014

Transport

The key objective of the e-learning course is to develop capacity amongst those policy makers and practitioners responsible for urban transport planning and decision making, to understand urban transport in all relevant dimensions, and develop urban transport plans, programs and projects that are more integrated and sustainable.

Read more »

World Bank E-learning course on Economic Analysis of Investments.Dates: January 05, 2015 – January 30, 2015, Application Ends On : December 22, 2014

wb training inv

Course Theme:  Growth and Competitiveness.

Sub Theme: Pathways to Development

This is a course that will provide participants the opportunity to learn the basic concepts of economic analysis, identify appropriate tools for economic analysis, use economic analysis on development projects and think critically about ongoing development projects.

Read more »

2  декабря –  Международный день борьбы за отмену рабства. Для искоренения рабства наряду с другими мерами требуется улучшить доступ к образованию и обретению полезных навыков для живущих в бедности и подвергающихся дискриминации.

UN-images

По данным МОТ, трудовая эксплуатация приносит злоумышленникам около 150 млрд. долларов ежегодно. Две трети этой суммы приходятся на индустрию секса и развлечений. По оценкам ЮНИСЕФ, каждый шестой ребенок на планете вынужден работать. Это 168 миллионов детей, многие из которых заняты во вредном производстве, включая добычу ископаемых ресурсов в шахтах и карьерах.

Read more »

“Ağac əkək, təbiətə nəfəs verək” şüarı altında WWF – Azərbaycan-ın və Təhsil Nazirliyin birgə aksiyası

1781950_595194933942089_5187798465920875119_n

27-28 noyabr 2014-cü il tarixlərində Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondunun (WWF) Azərbaycan Nümayəndəliyi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində Ağsu və Yevlax şəhərlərində ağac əkmə aksiyası həyata keçirmişdir. “Ağac əkək, təbiətə nəfəs verək!” şüarı altında həyata keçirilən aksiyada yüzə qədər məktəbli və müəllim heyyəti iştirak etmişdir.

Read more »

GreenPen.az – PR Məktəb: PR-la bağlı tarix

Rim

PR-la bağlı tarix: İctimaiyyətlə əlaqə – XX əsrin fenomenidir ki, onun kökləri o mənada qədim tarixə gedib çıxır. Bu əlaqələr də insanlar arasında kommunikasiya qədər qədimdir. Hələ Babilistan, Qədim Yunanıstan və Qədim Roma kimi sivilizasiyaların çiçəklənməsi dövrlərində insanları inandırmağa çalışırdılar ki, onlar öz hökumətlərini və öz dinlərini qəbul etməlidirlər və onlara itaət etməlidirlər. Bu təcrübə indiyə kimi mövcuddur: şəxslərarası kommunikasiya, natiqlik sənəti, ədəbiyyat, xüsusi tədbirlərin təşkili, pablisiti (reklam) və s. Əlbəttə, bu fəaliyyət heç vaxt “ictimaityyətlə əlaqələr” adını daşımamışdır, lakin bu gün həmin fəaliyyətlə məşğul olanlar qarşısında da həmin məqsədlər durur.

Этическая мысль. Выпуск 13 / Отв. ред. А.А. Гусейнов

em13_1 etka

В 13-й выпуск «Этической мысли» включены тексты, посвященные общетеоретическим, историко-этическим и нормативно-этическим проблемам. Здесь анализируется соотношение морали и религии, этики и теологии, исследуется специфика морального мотива, предлагается особый – агатологический подход в этике. В историко-этическом разделе представлены различные аспекты этики Аристотеля, Спинозы, Шафтсбери и Ницше.

Read more »