2

EkoMedia turlar və məktəb təlimləri. Экомедиа туры и школьные тренинги. Ecomedia tours and schools trainings

5

Ecojurnalistika üzrə regional seminar. Azərbaycan.Zaqatala. Региональный семинар по экожурналистике. Азербайджан.Закатала. Regional seminar on ecojournalism.Azerbaijan.Zagatala

3

WWF – Azərbaycan-ın meşə ekosistemlərinə aid media turu. Azərbaijan.Ağsu. Медиа тур WWF – Азербайджан по экосистемам лесов. Aзербайджан. Агсу.Media tour WWF – Azerbaijan on forest`s ecosystems. Azerbaijan. Agsu

DSC_0123

Təlimlər. Fərdi iş. Tренинги. Индивидуальная работа. Trainings. İndividual work

4

İdarəetmə üzrə Təlim kursları. Обучающие курсы по Управлению. Training cources on management

 

Издана монография ученого философа Роиды Рзаевой под названием «Незападная современность в дискурсе постмодерна и культурной полифонии»

book

«НЕЗАПАДНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ

В ДИСКУРСЕ ПОСТМОДЕРНА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИФОНИИ»

Опубликована очередная монография за­местителя директора Института философии и права Национальной Ака­де­мии Наук Азербайджана, доктора философии по философии, доцента Роиды Рзаевой под названием «Незападная современность в дискурсе постмодерна и культурной полифонии». Монография посвящена философскому осмыслению постмодернистских индикаторов в незападных странах в условиях изменившегося культурного контекста на примере турецкого общества через призму междисциплинарного подхода.

Read more »

Путевые заметки. В Губу за Сорбоннским опытом по управлению школами

tttt

Эльчин Сардаров

Успех тренинга во многом зависит от правильно выбранного места, энтузиазма и профессионализма тренера, и что очень важно желания участников сообща учиться и делиться знаниями. Горжусь нашими опытными директорами, а также теми, кто искренне желает научиться новым подходам и технологиям у своих опытных коллег и узнать международный опыт. Стоит оценить труд сотрудников отдела по развитию образовательных программ министерства образования, руководства и работников Бакинского отдела образования и тех, кто участвовал в выборе тренинг провайдера в начальной фазе установления сотрудничества с университетом Сорбонна Абу Даби.

Read more »

İnsan alveri ilə mübarizə sahəsində fəaliyyətlərlə bağlı Layihə təklifləri üçün elan.05 oktyabr 2015-ci il saat 16:00.

iom

Layihə təklifləri üçün elan 

İnsan alveri ilə mübarizə sahəsində fəaliyyətlərlə bağlı Bakı və Azərbaycanın digər şəhər və bölgələrində qeydiyyatdan keçmiş KİV konsorsiumları üçün

BMqT Tərəfindən Maliyyələşmə İmkanı

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT) Azərbaycandakı Nümayəndəliyi
Elanın verilmə tarixi: 
15 sentyabr 2015-ci il
Layihə təkliflərinin göndərilməsi üçün son tarix: 
05 oktyabr 2015-ci il saat 16:00. 
Layihə təklifləri elektron ünvana, faks və ya poçt vasitəsilə göndərilə bilər
.

Son tarixdən sonra qəbul edilmiş layihə təklifləri nəzərə alınmayacaq. 

Read more »

Biznes Jurnalistika Layihəsi.30.09. 2015

BC

British Council və PAŞA Bank Böyük Britaniyanın Thomson Foundation təşkilatının dəstəyi ilə jurnalistlər üçün nəzərdə tutulmuş növbəti xüsusi təlim proqramını elan edirlər. Layihənin məqsədi xüsusi hazırlanmış müfəssəl təlim proqramı vasitəsilə milli mətbuata (televiziya, çap və elektron mətbuat) peşəkar bilik və səriştənin artırılmasında kömək etməkdir.

Read more »

Türkiyə Elmlər Akademiyası alimlər üçün “TÜBA Akademiya Mükafatı”nı elan edir. Yekun tarix -16 avqust 2015

Turk ac

Hər il fundamental elmlər, mühəndislik, tibb, ictimai və humanitar elmlər olmaqla hər sahədən bir alim TÜBA Akademiya Mükafatı ilə təltif olunur.

Hər kateqoriya üzrə namizədlər Mükafat Komitəsi tərəfindən qiymətləndirilir. Namizədlərin işləri TÜBA üzvləri və tanınmış alimlərdən ibarət komitələr tərəfindən ekspertlər cəlb edilərək ciddi təhlil olunur və mükafatın mümkün laureatı təyin edilir. Laureatlar TÜBA Akademiya Şurası tərəfindən elan edilir. Akademiya medalı və hər biri 30000 ABŞ dolları məbləğində pul mükafatından ibarət Akademiya Mükafatı xüsusi mərasimdə təqdim olunur.

Read more »

Министерство образования вносит свою лепту в PR Первых Европейских Олимпийских игр “Баку-2015” развивая профессиональный диалог медиа и образования  

минобразования

 

19 мая по инициативе Министерства Образования в партнерстве с «Азербайджанским Университетом» будет проведена тренинг – конференция посвященная пропаганде 1 Европейской Олимпиады «Баку – 2015» на тему «Диалог медиа и образования: развития профессионализма».

Read more »

Introduction to Innovation Policy for Developing Countries.Dates: May 12, 2015 – June 22, 2015. Application Ends On : May 04, 201

Inn

The aim of this course is to provide a basic introduction to innovation and innovation policy making. The course will discuss the concept of innovation policy, walk through pragmatic innovation strategies derived from principles and experiences, and discuss the government’s basic roles in innovation policy making. After completing this course, each participant should have a concrete understanding of innovation and the major components of innovation policy, and be able to make policy recommendations for innovation policy reforms in his/her own country.

Read more »

За старым – новым школьным аттестатом в Министерство Образования. С 4-го мая обучавшиеся в Азербайджанском Международном Университете лица, смогут получить свои аттестаты

скачанные файлы
С 4 -го мая пройдя регистрацию за школьным аттестатом в Министерство Образования могут прийти лица, обучавшиеся в Азербайджанском Международном Университете, но не окончившие свое образование по каким-то причинам. Их аттестаты, были обнаружены в архиве лиц принятых в университет. В этом деле обеспечена оперативность и прозрачность.

Read more »

World Press 2015. В ООН обсудили гендерное равенство и безопасность в журналистике

world-press-freedom-day-20152cf0

Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло специальное мероприятие, посвященное гендерному равенству и безопасности журналистов. Его участники минутой молчания почтили память убитых журналистов и призвали обеспечивать безопасность представителей СМИ.

Read more »

WWF, KfW, IDEA və Azərbaycan Hökuməti təbiətə kapital investisiyalarının əsaslandırılması istiqamətində birgə çalışacaqdır  

alt energy

Bügün Dünya Vəhşi Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF), KfW İnkişaf Bankı, IDEA İctimai Birliyivə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Asiya İnkişaf Bankının (AİB) illik toplantısı Heydər Əliyev Konqres Mərkəzində keçirilir. Bu haqqda GreenPen.az- WWF Azərbaycan-da məlumat verdilər.

Read more »