«Yaşıl qələm» Maarifçilik PR Şəbəkəsi ilə Ünsiyyət bacarıqlarımızı inkişaf etdirək — Mədəniyyətli ünsiyyətimizlə uğur qazanaq!

 

Тема дня 2013 года: Пусть твоим новым наркотиком станет здоровый образ жизни

 7 декабря 1987 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 42/112, в которой постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. Это решение было принято на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года.

далее »

AMEA-nın müxbir üzvü Kamal Abdullanın yeni nəşrləri xarici ölkələrdə maraqla qarşılanıb

AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-katibi v.i.e., AMEA-nın müxbir üzvü Kamal Abdullanın2013-cü ildə xarici ölkələrdə bir sıra kitabları işıq üzü görüb. Yazarın 7 müxtəlif dildə tanınmış xarici alim və ictimai xadimlərin ön sözü ilə yayımlanan kitabları Avropada xüsusi maraqla qarşılanıb. 

Müəllifin geniş oxucu auditoriyası qazanan “Yarımçıq əlyazma” romanı ingilis, alman, fransız və qazax dillərində çap olunub, ABŞ, Avstriya, Fransa və Qazaxıstanda təqdim olunub. Roman Fransada İNALKO professoru Klod Aliberin ön sözü ilə 2-ci dəfə çap olunub. Kitabın alman dilində nəşrinin fevralda Humbolt adına Berlin Universitetində də təqdimatı nəzərdə tutulur.

далее »

E.Sərdarov. “Cənubi Qafqaz ölkələrində meşə ekosistemlərinin transformasiya yolu ilə iqlim dəyişmələrinə qarşı dözümlülüyünun artırılması” layihəsinin təqdimatları bu ilin noyabr ayında Ağsuda və Yevlaxda keçirildi.

“Cənubi Qafqaz ölkələrində meşə ekosistemlərinin transformasiya yolu ilə iqlim dəyişmələrinə qarşı dözümlülüyünun artırılması” layihəsinin təqdimatları bu ilin noyabr ayında Ağsuda və Yevlaxda keçirildi.

далее »

GreenPen.az — PR Школа: Ораторское искусство: экскурс в историю. Древняя Греция

Не секрет, что родиной искусства красноречия является Древняя Греция, однако вечное соперничество между Древней Грецией и Древним Римом привело к тому, что великими ораторами славятся оба государства. Одним из самых знаменитых греческих ораторов является Демосфен. Свои монологи он произносил перед аудиторией страстно и мощно, усиливая эмоциональное напряжение толпы приводимыми логическими доводами.

далее »

GreenPen.az — PR школа: PR акции

Пиар акции и их приемы

Слово пиар означает, дословно, «связи с общественностью» и является инструментом для рекламы, того или иного события, товара, услуги в жизни. История возникновения пиара началась в США, а именно в конце 17 века. Именно тогда пиар занимает одну из главных ступеней в развитии социальных отношений не только корпораций, но и жизни всего общества.

далее »

GreenPen.az — PR Məktəb: PR anlayış

PR anlayış

Bu gün PR-ın 500-ə qədər tərifi vardır. Onlardan daha ümumiləşdirilmiş olanı aşağıdakıdır: «Pablik rileyşin» — təşkilat və ictimaiyyət arasında qarşılıqlı faydalı, ahəngdar münasibətlərin qurulmasına yönəldilmiş idarəetmə fəaliyyətidir ki, həmin təşkilatın uğurlu fəaliyyəti məhz ondan asılıdır.

далее »

PR school: What is PR? View of international PR organization

What is PR?

Every organisation, no matter how large or small, ultimately depends on its reputation for survival and success.
Customers, suppliers, employees, investors, journalists and regulators can have a powerful impact. They all have an opinion about the organisations they come into contact with — whether good or bad, right or wrong. These perceptions will drive their decisions about whether they want to work with, shop with and support these organisations.

далее »

GreenPen.az — PR Məktəbi: Pİarın növləri

Piarın növləri:

• Sosial piar — bu fəaliyyət pozitiv, müsbət modellərin formlaşdırırılmasına, dəstəyinə hesablanmış təbliğatdır. Piarın bu sferasına ən-ənəvi olaraq xeyriyyəçi təşkilatlar, qeyri-kommersiya ictimai təşkilatları və xeyriyyəçi layihələri olan biznes-struktrular aiddir.
• Ağ piar — bu söz birləşməsi qara piara zidd olan anlayışın nümayişi üçün, yəni öz adından açıq reklamdan meydana gəlmişdir.
• Özünüpiar — öz-özünün anonim tərifidir.
• Qəhvəyi piar — neofaşist və faşist təbliğatı ilə yaxın bir şeydir.
• Yaşıl piar — sosial məsul piardır.
• Qara piar — rəqib partiyanın, qrupun və s. ləkələnməsi, məhv edilməsi üçün «qara texnologiyalardan» istifadə edilməsi, onun adından təhqiredici və ya iqtisadi təhlükəli bəyanatların edilməsi və s. yayılmasıdır. Bəzən nüfuzdan salan bir yazının dərci ilə məhdudlaşmaq kifayət edir. Bu söz birləşməsi «qara təbliğat» ifadəsi ilə eyni yaranmışdır. Belə güman edilir ki, rus dilində Viktor Pelevinin «Generation P» romanı çapdan çıxdıqdan sonra meydana gəlmişdir.
• Sarı piar — diqqəti cəlb etmək məqsədilə həmin dövlətin əksər əhalisi üçün təhqiramiz elementlərdən istifadə (adlarda qadağa qoyulmuş sözlər, təsvirlərdə seksual məzmunun tətbiqi, erotikadan – pornoqrafiyaya, kütləvi hərəkətlərdə – yalançı homoseksualizm, irqçi, ksenofob bəyanatların deyilməsi və s.).
• Boz piar — mənbəyini gizli saxlayan reklam (müsbət və ya mənfi). «Qara piar»dan fərqli olaraq, öz mənşəyi haqqında birbaşa yalan nəzərdə tutmur.
• Viruslu piar — hazırkı formada «viruslu» anlayışı avtonom xarakter daşıyır. İnsanların öz aralarında, dostları və tanışları ilə maraq dairəsinə aid müxtəlif ideya, düşüncə, fikirlə bölüşmək mənasında işlədilir.

(Vikipediya. Açıq ensiklopediya)

E.Sərdarov. Bəbirlə fəlsəfəyə doğru

Əgər sağlam olsa o hava əlbət,

Dəydiyi o şeyə verməz xəsarət.

Yox, əgər olarsa havada zəhər,

Dəydiyi o şeyi yəqin məhv edər.

 

(Nizami Gəncəvi)

Dahi Nizaminin sözlərindən də aydın olur ki sağlam iqlim sağlam təbıət, sağlam insan deməkdir. Havanın, iqlimin insana davamlı və faydalı xidmət etməsi üçün insanlar atmosferi çirklənmədən qorumalıdırlar, ekoloji sistemin harmonik və davamlı inkişafına təkan verməlidirlər.  Texniki elmlər doktoru, professor Fəqan Əliyevin fikrincə, atmosferin zəhərli qazlarla çirklənməsinin güclənməsi parnik effektinin yaranmasına, Yer kürəsində antropogen mənşəli qlobal iqlim dəyişmələrinə səbəb olur.

далее »

GreenPen.az-PR Məktəb: PR nədir?

İctmaiyyətlə əlaqələr və ya PR, piar (ing. PR – public relations) — insanın, şirkətin, ictimai hərəkatın, partiyanın, qeyri hökumət təşkilatının və s. ictimai informasiyanın verilməsi və onunla əməkdaşlığa əsaslanan irəliyə hərəkəti üzrə kompleks tədbirlər. Biznesdə ictimaiyyətlə əlaqələr – marketinq kommunikasiyalarının növlərindən biridir. İctimaiyyətlə əlaqələr BTL-tədbirlərin tərkib hissəsidir. PR anlayışı təbliğat və reklam terminləri ilə sıx əlaqədardır. (Vikipediya. Açıq ensiklopediya)