Məzunların öz oxuduğu məktəblərin inkişafında fəal iştirakı üçün maarifləndirmə gücləndirilməlidir