Meşə qanunvericiliyini gücləndirilməsi və idarəedilməsi üzrə Avropa təcrübəsi ekoloji jurnalistika üzrə təlimdə müzakirə ediləcək