AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Direktoru , fəlsəfə elmlər doktoru, professor İlham Məmmədzadənin əsas elmi nailiyyətləri və məqalələri