Биоэтика и гуманитарная экспертиза. Вып. 6 [Текст] / Рос. акад. наук, Инcтитут философии ; Отв. ред. Ф.Г. Майленова

Биоэтика и гуманитарная экспертиза. Вып. 6 [Текст] / Рос. акад. наук, Инcтитут философии ; Отв. ред. Ф.Г. Майленова

Шестой ежегодный выпуск сборника посвящен анализу актуальных аспектов истории и методологии гуманитарной экспертизы, также большое внимание уделяется проблемам биоэтики и…

E.Sərdarov. “Cənubi Qafqaz ölkələrində meşə ekosistemlərinin transformasiya yolu ilə iqlim dəyişmələrinə qarşı dözümlülüyünun artırılması” layihəsinin təqdimatları bu ilin noyabr ayında Ağsuda və Yevlaxda keçirildi.

“Cənubi Qafqaz ölkələrində meşə ekosistemlərinin transformasiya yolu ilə iqlim dəyişmələrinə qarşı dözümlülüyünun artırılması” layihəsinin təqdimatları bu ilin noyabr ayında Ağsuda…