Archive for the ‘TƏHSİLDƏ YENİLİK’ Category

Məzunların öz oxuduğu məktəblərin inkişafında fəal iştirakı üçün maarifləndirmə gücləndirilməlidir

Elçin Sərdarov

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvi

Ölkəmizdə məzunlarla işin təşkili ilə bağlı məlumat almaq və bu sahədə vəziyyəti öyrənmək məqsədilə Təhsil Nazirliyinin Təhsilin İnkişaf proqramları şöbəsinin mütəxəssisi İlahə Rəsulova ilə maraqlı söhbət etdik…

Həm məzunlara, həm məktəbə xeyri var…

Ümumi təhsil müəssisələrinin şagird və məzunların keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması aktual məsələlərdəndir.Təhsil strategiyasının uğurla həyata keçirilməsində və təhsilin keyfiyyətinin dayanıqlı yüksəlişində maraqlı tərəflərin cəlb olunmasını təmin edən səmərəli idarəetmə mühüm rol oynayır. Bu, ilk növbədə, bütün növ təhsil müəssisələrinin müstəqilliyinin artırılmasını, valideyn, şagird, tələbə və təhsil prosesinin digər iştirakçılarını geniş cəlb etməklə təhsil ocaqlarının idarə olunmasını, nəticəyönlü menecmentin və digər müasir idarəetmə texnologiyalarının prosesə tətbiqini tələb edir.Məzunların məktəblə əlaqələrin inkişafı, tələbə-məzun, təhlil, proqnozlaşdırma və məzun-koordinasiya- informasiya sistemlərinin yaradılması kimi vacib məsələlər Təhsil Strategiyasında öz əksini tapmışdır.

– Ilahə xanım, məktəb icmaların inkişafı nə dərəcədə bizim cəmiyyət üçün vacibdir və burda məzunlarla işə hansı rol ayrılır?

– Tədrisin keyfiyyətinə bir sıra amillər təsir edir. Onlardan da biri və ən vacibi məktəb icmasıdır. Məktəb icmasının – müəllim, valideyn və şagird  əməkdaşlığının məktəb mühitinin formalaşmasında və şagirdlərin təlim-tərbiyəsində rolu əvəzsizdir. Xüsusilə də, bu üçlüyün birgə fəaliyyəti məktəbdənkənar sosial layihələrin icrasında çox effektivdir. Düşünürük ki, məktəb mühitinin formalaşamasında məktəb məzunları ilə əməkdaşlıq etmək çox vacibdir. Bu,  bir tərəfdən məzunlarla məktəb arasındakı əlaqələrin möhkəmlənməsinə və gələcəkdə məzun şəbəkəsinin məktəblə əməkdaşlığına kömək edəcək, digər tərəfdən isə məktəbdən kənar sosial layihələrin həyata keçirilməsinin davamlılığını təmin edəcək.

Read more »

Bakı Slavyan Universitetində keçirilən «Bir günlük Xəlifə» özünüidarəetmə günü təhsil müəssisəsində şəffaflığın artırılmasına və tələbələrin peşə məsuliyyətini dərk etməsində önəmli rol oynayır

 Elçin Sərdarov

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvi

 

Bu günlərdə Bakı Slavyan Universitetində (BSU) “Bir günlük Xəlifə” özünüidarəetmə günü keçirilib.  Tələbələrin «xəlifəlik» etdikləri bir gün ərzində BSU-da həmişəki iş rejimi gözlənilib və rəhbər vəzifələri icra edən 32 tələbə gün ərzində vəzifələrini məharətlə yerinə yetirməyə çalışıblar. BSU nəzdində Məktəb-lisey kompleksində Şagird Parlamenti üzvləri direktor və direktor müavinləri vəzifələrini icra edib, bir sıra maraqlı tədbirlər keçirilib.

Bakı  Slavyan Universitetinin mətbuat katibi  Adil  Aliyevin verdiyi məlumata görə, Universitet yarandığı gündən bir çox maraqlı layihələr həyata keçirir. Bunlardan biri də «Bir günlük Xəlifə» özünüidarəetmə günüdür. Bu layihə Azərbaycanın ali təhsil ocaqları arasında yeganə olaraq BSU-da 2002-ci ildən etibarən hər ilin 13 dekabr tarixində həyata keçirilir və tələbələrdə özünüidarəetmə, işgüzarlıq kimi xüsusiyyətlərin inkişafında, onların peşə məsuliyyətini dərk etməsində önəmli rol oynayır. Məhz həmin gün universitetin rektor, prorektor, dekan və s. rəhbər vəzifələrdə tələbələr tərəfindən səsvermə yolu ilə seçilmiş xəlifələr fəaliyyət göstərir. Həmin xəlifələr universitetdə bir gün ərzində tədris prosesi, inzibati və s. işlərlə bağlı qərarlar qəbul edə, həmçinin yeniliklər həyata keçirə bilərlər. Xəlifələrin qəbul etdiyi qərarlar tam olaraq hüquqi qüvvəyə malik olur. Onu da qeyd edək ki, xəlifələr 13 dekabrdan sonra «Kölgə kabineti» tərkibində bir il müddətində seçildikləri rəhbər vəzifələrini davam etdirirlər.

Read more »